Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og frisk luft er sentralt i vårt arbeid med barna. Alle avdelinger har en fast turdag hver uke.  Vi har da fokus på uteaktiviteter, og det å ta i bruk og studere naturen rundt oss. Naturen er et ypperlig sted for å lære. Vi synes at barn må få lov til å prøve seg. Ved å oppfordre til å være fysisk aktive, opplever barna stor gleder ved å utfolde seg. Å være i bevegelse ved å hoppe, springe og klatre gir gode motoriske ferdigheter. Naturen er da en veldig god plass for alle barn.

 

Personvern og cookies