Satsingsområde

Gjennom å ha lek som satsningsområde dette barnehageåret , vil vi ha et spesielt fokus på denne viktige delen, der barna har høy kompetanse og engasjement.

I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Barnas læring og sosiale kompetanse skapes gjennom lek med hverandre. Ved ”å late som” går barna inn i sin egen forestillingsverden og tar andres perspektiv gjennom å leke ulike roller. Lek innebærer også utforsking og bearbeiding av inntrykk. Lek, estetiske aktiviteter, humor og kreativitet har tilknytning til hverandre.

Barnehagen vil legge spesielt til rette for variert lek. De voksne skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet skal være aktive overfor barna og støtte og oppmuntre barnas lek. De voksne skal sikre at alle barna får gode opplevelser ved å mestre samspillet med andre barn i lek.

Gjennom året vil hele barnehagen ha felles leketema. Det vil være et nytt tema i september, oktober, november, januar, februar og mars. Den enkelte avdeling vil planlegge for hvordan leketemaene skal gjennomføres i praksis.

 

Personvern og cookies