Barnegrupper

Espira Ulsetskogen barnehage har 14 avdelinger. Antall barn pr. avdeling vil variere med ca. 14 – 15 der barna er under 3 år, og opp til 25 barn når barna er over 3 år. Avdelingene kan skifte alderssammensetning for å imøtekomme nye søkere (om høsten).

Barnehagen er organisert i tradisjonelle aldersinndelte avdelinger. To avdelinger har barn i alderen 0-6 år. Hver avdeling har eget personale, egne lokaler og egen inngang.

 

Personvern og cookies