Askeladden

Barnas alder: 0-3 år
Telefon: 466 39 374
E-post: askeladden.ulsetskogen@gmail.com

På Askeladden ønsker vi å skape en god og trygg barnehagehverdag for barna. Vi har fokus på at hvert enkelt barn hver dag blir sett, møtt og hørt. Barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo. Vi tenker alltid barnas beste og vi er tydelige voksne som alltid er tilstede for barna.

Språk, motorikk og sosiale ferdigheter
Vi er glad i fysisk aktivitet både inne og ute. Det er viktig å legge til rette for stimulering av språk, motorikk og sosiale ferdigheter i løpet av barnehagetiden.

Barns medvirkning
Barna på Askeladden får være med å påvirke innholdet i barnehagen. Vi prøver å gripe fatt i det som barna er interesserte i, for så å bygge videre på det. Vi tar barna på alvor og møter de der de er.

Grupper
Under ulike aktiviteter deler vi ofte barnegruppen i to. Dette fordi vi mener det er godt for barna av og til være i mindre grupper. Slik kan vi tilrettelegge for mer aldersbestemte aktiviteter. Askeladden skal være en plass der det er trygt og godt for barna å være. En plass der det også finnes mye glede og humor i hverdagen.

Personvern og cookies