Kong Treskjegg

Barnas alder: 3-6 år
Telefon: 920 83 798
E-post: kongtreskjegg.ulsetskogen@gmail.com

På Kong Treskjegg får barna en hverdag fylt av omsorg, trygghet, lek, læring og gode opplevelser. Vi har fokus på at barna skal oppleve mestringsglede så vi roser, bekrefter og motiverer hverandre. Vi oppmuntrer barna til å hjelpe hverandre og til å vise omsorg for hverandre.

Omsorg
Vi har som mål at alle barn skal føle seg sett og omsorgen for enkeltbarn står sentralt. Hos oss møter barna voksne som tar dem på alvor, som lytter og gir respons.

Barns medvirkning
På Kong Treskjegg skal alle barn få medvirke i sin egen hverdag. Medvirkning handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert. Barnas interesser vil sammen med Rammeplanen danne utgangspunkt for vår planlegging og gjennomføring av barnehagehverdagen. Av og til vil planlagte aktivitet blir satt til side for å ta hensyn til barnas initiativ.

Samspill og vennskap
Gleden ved samspill står sentralt hos oss. Barna skal utvikle sosial kompetanse og styrke sin identitet. Vi arbeider aktivt med å legge til rette for gode vennskap. Gjennom leken støtter vi opp om barna slik at de kan tilegne seg gode sosiale ferdigheter som å vente på tur, lytte til andres innspill og å fremme sine egne ønsker og følelser på en god måte.

Personvern og cookies