Mumle Gåsegg

Barnas alder: 2-6 år
Telefon: 466 39 015
E-post: mumlegaasegg1.ulsetskogen@gmail.com

På Mumlegåsegg jobber vi aktivt for å lage et godt miljø for barna. For oss er det viktig at både ansatte og barn trives sammen i hverdagen.

Et godt miljø for vennskap
For å få til et godt miljø, er vi bevisst på at hvert enkelt barn skal bli sett, samtidig som det opplever at det er en del av et større fellesskap. Med fokus på miljøet ønsker vi å legge til rette for at barna utvikler gode relasjoner og vennskap. Det er viktig for oss å lære barna å sette ord på sine egne følelser slik at de kan forstå hverandre og akseptere hverandre.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet og frisk luft er sentralt i vårt arbeid med barna på Mumlegåsegg. I likhet med de andre avdelingene har vi en fast turdag hver uke. Når været er litt bedre tar vi ut på turer flere dager i uken. Vi velger gjerne litt lengre turer, slik at barna skal få tatt seg ut fysisk og oppleve mestringsfølelse.

Personvern og cookies