Reveenka

Barnas alder: 0-3 år
Telefon: 466 21 241
E-post: reveenka.ulsetskogen@gmail.com

På Reveenka er vårt største fokus at barna opplever trygghet og nærhet i barnehagehverdagen. For oss er det viktig at hvert enkelt barn blir sett, og samtidig få en følelse av at de er en del av fellesskapet. At barna får utvikle språk, motorikk og sosiale ferdigheter er også viktig for oss. Vi vil være der barna er. Ikke bare fysisk, men også til enhver tid å være der i forhold til deres interesser og engasjement.

Barnas medvirkning
Det er viktig at barna selv får være med å påvirke hverdagen sin i barnehagen. Selv om vi har planer for dagen, uken og måneden, er det vel så viktig å være fleksible. Vi må kunne legge planene til side, når barna selv har fokus på noe annet. Barns nysgjerrighet vekker vår nysgjerrighet, og sammen ønsker vi og utforske verden.

Personvern og cookies