Rødhette

Barnas alder: 0-3 år
Telefon: 920 45 483
E-post: roedhette.ulsetskogen@gmail.com

På Rødhette er vi opptatt av at barna skal oppleve dager fylt av omsorg, trygghet, lek og glede.

Sosialt fellesskap
Gjennom lek ønsker vi at barna skal oppleve gleden av å være en del av et sosialt fellesskap og tilegne seg sosiale ferdigheter.

Varierte tema – varierte dager
Aktivitetene er lagt opp etter de ulike temaene og skal gi barna en variert hverdag. Vi har hver uke tema-samlinger hvor vi snakker om ting knyttet opp mot månedens tema. Dette gir barna en god språkstimulering, noe som er viktig for oss.

Kreative prosesser
Barn har behov for å forstå, skape mening og å lære. Hver måned har vi forskjellige aktiviteter der barna får uttrykke sin kreativitet med ulike materialer. Barna får bruke sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. På Rødhette er prosessen viktigere enn resultatet.

Ulike barn – ulike behov
Vi voksne har et ansvar for å vise forståelse for hvert enkelt barns behov. Derfor har vi delt gruppen etter ulik alder og motoriske ferdigheter. Aktivitetene er tilpasset gruppene. Vi bruker naturen flittig, både i nærmiljøet og i skogen. Barna får da prøve seg i ulendt terreng og får oppleve at de lykkes dersom de prøver, øver og anstrenger seg litt.

Personvern og cookies