Smørbukk

Barnas alder: 0-6 år
Telefon: 920 44 392
E-post: smoerbukk.ulsetskogen@gmail.com

På Smørbukk verdsetter vi gode opplevelser. Vårt syn er at barndommen i seg selv har en verdi. Derfor legger vekt på at øyeblikkene her og nå skal være gode.

Barns medvirkning
Vi tar ofte utgangspunkt i barnas ideer og hva de er opptatt av. Det å undre seg sammen med barna og se ting fra deres perspektiv, er svært viktig for oss.

Vennskap og lek
På Smørbukk jobber vi mye med vennskap og sosial kompetanse. Vi leker mye, og vi ser på leken som en verdi i seg selv. Samtidig er leken barnas viktigste læringsarena, spesielt i forhold til samspill med hverandre. Vi legger vekt på medmenneskelighet og empati. Dette er viktige elementer for at vennskap kan dannes.

Kreative aktiviteter
Forming og kreative aktiviteter har en sentral plass på Smørbukk. Resultatet er ikke det viktigste, men at prosessen skal gi barna på Smørbukk gode erfaringer.

Personvern og cookies