Tinnsoldaten

Barnas alder: 0 – 3 år
Telefon: 922 39 834
E-post: tinnsoldaten.ulsetskogen@gmail.com

På Tinnsoldaten legger vi vekt på at barna skal få utvikle språk, motorikk og et positivt selvbilde i et trygt miljø.

Positivt selvbilde
Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring og et grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre.

Humor, latter og omsorg
Hverdagen på Tinnsoldaten er preget av mye latter, lek og humor. Vi er opptatt av å tilby barna et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Omsorg handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. På Tinnsoldaten er vi opptatt av å formidle verdier som empati, omsorg, likeverd, respekt, tilgivelse og fellesskap.

Barnehagens satsningsområde – Lek
Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Gjennom leken lærer barna å kjenne seg selv, andre og verden. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. På Tinnsoldaten er vi opptatt av at alle barna skal få delta i lek. Dette gir den voksne en fin mulighet til å støtte og oppmuntre barna i deres lek, og å delta aktivt på barnas premisser. Å dele barna i mindre lekegrupper sikrer at alle barna får gode opplevelser ved å mestre samspillet med andre barn i lek. I løpet av året vil vi på Tinnsoldaten legge til rette for variert lek. De voksne skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse.

Personvern og cookies