Tommelise

Barnas alder: 0-6 år
Telefon: 466 3 8475
E-post: tommelise.ulsetskogen@gmail.com

På Tommelise vil vi skape en trygg hverdag for barna. De skal oppleve anerkjennelse, nærhet og innlevelse. Vi skal skape gode relasjoner til barna, for at barna skal skape gode relasjoner til hverandre.

Godt samspill
Vi skal hjelpe barna til gode samspillsferdigheter gjennom glede og humor. Barna skal bli utfordret i ulike aktiviteter til å kunne hevde seg selv, men samtidig se andres behov.

Språk
Vi vil oppfordre barna til å uttrykke følelser og å fortelle om sine opplevelser. Barna skal lære at språket er viktig for å løse konflikter, og til å få gode venner. Bruk av kropp, bevegelse og ord er en støtte for et godt talespråk. De voksne på Tommelise skal oppfatte, bekrefte og sette ord på barnas inntrykk og opplevelser. På Tommelise vil dere møte voksne som møter barnas spørsmål og undring med alvor og respekt.

Lek
Vi vil legge til rette for variert lek, fysisk og organisert, inne og ute. Utelek og uteaktiviteter er en viktig del av kulturen vår. Derfor vil vi støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette for å gi dem gode opplevelser som de tar med seg videre i livet.

Skolespirene
Det siste året i barnehagen er preget av store forventninger og glede over å være eldst i barnehagen. Vi ønsker å forberede overgangen til skole på en naturlig og riktig måte. Men vi vil ikke ha «klasseromsundervisning». Vi vil legge vekt på kunnskap og ferdigheter som vil være nyttige når barnet begynner på skolen. Det er viktig at barnet er selvstendig, – kunne kle på seg selv, holde orden i skolesaker og huske tider. Viktigheten av å være en god venn legger vi også stor vekt på.

Personvern og cookies