Tommeliten

Barnas alder: 0-3 år
Telefon: 466 39 486
E -post: tommeliten.ulsetskogen@gmail.com

På Tommeliten legger vi vekt på å skape en trygg hverdag for barna. Vi ønsker at barna skal oppleve gode relasjoner med annerkjennelse og støtte. Dette vil gi et godt grunnlag for videre læring og utvikling.

Språkutvikling og lek
Vi ønsker et godt miljø for barnas språkutvikling. Dette gjør vi gjennom å benevne, samtale, lese og leke. De yngste barnas leker ofte ved bruk av hele kroppen. De fryder seg sammen mens de hopper, løper og ruller. Slik lek bringer barna sammen, de utforsker, lærer og gir barna et positivt selvbilde.

Samarbeid
For at vi best mulig skal kunne ivareta barnet, og sikre utvikling og trivsel er vi avhengig av et godt samarbeid med hjemmet. Den daglige kontakten med foreldrene er viktig for oss.

Personvern og cookies