Tyrihans

Barnas alder: 2-6 år
Telefon: 466 38 143
E-post: tyrihans1.ulsetskogen@gmail.com

Trygge voksne
På Tyrihans er vi opptatt av å være trygge voksne for barna. Barna skal kunne komme til oss med både glede og bekymringer, og vi er opptatt av å se både enkeltbarnet og gruppen som en helhet. Vi tar barna på alvor, og skal møte hvert barn med anerkjennelse, respekt og forståelse.

Lek og samspill
Vi ser viktigheten av barnas lek, og at leken og barndommen har en verdi i seg selv. Vi legger til rette for lekegrupper som skaper trygghet og gode relasjoner mellom barna. Gjennom leken skaffer barna seg erfaringer og kunnskap, og vi ønsker å legge til rette for gode lekerutiner.

Barns medvirkning
Det pedagogiske arbeidet skal ta utgangspunkt i barns erfaringer, interesser, behov og meninger. Barna på Tyrihans vil danne seg gode og kunnskapsrike erfaringer gjennom blant annet lek, friluftsliv, forming og musikk. Vi liker å arbeide med prosjekter, der barna får ta i bruk sine interesser.

Skolespirene
Vi vektlegger språk, førmatematikk, trafikkopplæring og ikke minst sosiale ferdigheter. Barna skal få utvikle sine evner til samarbeid og selvstendighet, og bli trygge på at de får en god start på skolen.

Personvern og cookies