Barnehagen vår

Velkommen til Espira Ulsetskogen barnehage!

Espira Ulsetskogen er en privat barnehage i Espira Gruppen som er en av landets største barnehagedrivere.

Barnehagen ligger sentralt i Åsane i Bergen. Vi har plass til ca. 300 barn i alderen 0 til 6 år. Barnehagen er organisert i tradisjonelle aldersinndelte avdelinger. To avdelinger har barn i alderen 0-6 år. Hver avdeling har eget personale, egne lokaler og egen inngang.

Halvparten av de ansatte er pedagoger. Et stort fagmiljø og engasjerte voksne sikrer et meget godt tilbud til alle barn.

Det er egne førskolegrupper – Skolespira, som forbereder barna til skolestart på en meget god måte.

Turer og uteaktiviteter er en viktig del av tilbudet i Espira Ulsetskogen barnehage.

Barnehagen har ansatt kokker, og det serveres flere varme lunsjmåltider. Det er nystekte rundstykker eller grøt til frokost flere dager i uken. Menyen er sunn og god.

Les mer om oss i vår Årsplan

Rammebetingelser

Barnehagen drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager, avtaler med Bergen kommune, Lov om barnevern og Arbeidsmiljøloven og etter kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. De ansattes arbeidsforhold reguleres av tariffavtale mellom Private Barnehagers landsforbund (PBL), og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. Videre finnes det arbeidsinstruks, vedtekter og etiske retningslinjer spesielt for Espirabarnehagene.

Åpningstid

Åpningstiden er fra kl. 06.30 til 17.00.

Det blir vurdert hvert år om åpningstiden skal reduseres noe i to uker om sommeren når det er lite barn i barnehagen. Barnehagen har åpent alle arbeidsdager unntatt julaften og nyttårsaften. Onsdag før påske stenger vi kl. 12. I tillegg er det stengt på 4 planleggingsdager i året.

 

 

Personvern og cookies