Årsplan

En årsplan er et arbeidsredskap for personalet i barnehagen. Den skal vise at barnehagen har et innhold som er i samsvar med Lov om barnehager og tilhørende krav i Rammeplan for barnehager. Den skal også gjenspeile at barnehagen lokalt følger opp Espiras forventninger i forhold til visjoner og verdier, pedagogisk plattform og standarder.

Årsplanen er et viktig dokument i forhold til foreldrenes mulighet for påvirkning av barnehagens innhold. Foreldrene har i forkant bidratt med innspill gjennom FAU. Årsplanen skal godkjennes i Samarbeidsutvalget (SU).
Årsplanen gir viktig informasjon til barnehagens samarbeidspartnere, og danner grunnlag for Bergen kommunes tilsyn av virksomheten i Espira Ulsetskogen barnehage.

Årsplanen for barnehageåret 2018/19 – HER

Personvern og cookies