Praktisk info

PLASSTILBUD
Etter at du har takket ja til plass for ditt barn i barnehagen, vil du få et velkomstbrev fra oss. Her vil du få vite hvilken avdeling barnet skal begynne på, og hvilken dato som er den første dagen.

NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN
I velkomstbrevet foreslår vi en tilvenningsperiode på 3 dager. Foreldrene vil gå fra barnet gradvis. Dersom det er behov for lenge tid, eller annen måte å gjøre dette på, er vi åpen for det. Når du forlater barnet de første dagene, kan det hende at det gråter litt. Dette går vanligvis fort over. Etter at du har gått, må du gjerne ringe avdelingen for å høre hvordan det går.

KLÆR I BARNEHAGEN
Barnet må ha med klær som passer for årstiden. Det må alltid ha regntøy og sett med skifteklær i barnehagen. Hver fredag tas regntøy og dresser med hjem for vask. Vi ønsker å holde orden i barnas klær og utstyr. For å hjelpe oss med det er det viktig at dere merker klær og lignende med barnets fulle navn. Klær kommer bort, og det er mye lettere å finne det igjen dersom de er tydelig merket.

MAT I BARNEHAGEN
Barnehagen har fullkosttilbud. Vi har kokk og kjøkkenassistenter som lager maten. Barna får frokost, lunsj og frukt til en pris av kr. 400,- pr. mnd. Det serveres opp til to varme måltider i uken.

ALLERGIER
Dersom barnet må ha spesiell diett pga. allergier, må dette dokumenteres med legeerklæring.

FRAVÆR / SYKDOM
Det hender at barn blir syke. Spørsmål om når barnet må være hjemme, kommer ofte opp. Hovedregelen for dette er om dersom allmenntilstanden er dårlig, skal barnet holdes hjemme. Har barnet feber skal barnet holdes hjemme til feberen har gitt seg og allmenntilstanden er god. Ved mistanke om smitte, skal barnet holdes hjemme. Er tilstanden slik at barnet ikke kan gå ut, må barnet være hjemme.

MEDISINER
Personalet har ikke anledning til å gi barna noen form for medisin uten skriftlig avtale med foreldrene. Vi følger retningslinjer gitt av offentlige myndigheter. Ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen dersom barnet har behov for medisin i barnehagen.

OPPHOLDSBETALING
Oppholdsbetalingen forfaller den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri.

OPPSIGELSE
Oppsigelse av plassen må være skriftlig. Oppsigelsestiden er 2 måneder, og regnes fra siste dagen i den måneden den blir levert. Det må betales for plassen i oppsigelsestiden uavhengig om plassen benyttes eller ikke.

FERIE
Barnet skal ha minst 4 uker ferie i barnehageåret (1.8 til 31.7). Dette tilsvarer en betalingsfri måned. (se over). 3 uker av ferien skal avvikles samlet, og helst i skolens sommerferie. Barnehagen har stengt 4 dager i året pga planleggingsdager. Se også barnehagens vedtekter.

 

Personvern og cookies