SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Følgende pedagogiske tema vil bli gitt til alle førskolebarna i Espira Ulsetskogen;

Språk

 • Oppmerksomhet for lyd
 • Stavelse deling
 • Rime på egenhånd
 • Skriveretning

Førmatematikk

 • Tall, antall og mengde
 • Former
 • Ordenstall
 • Preposisjoner

Skoleforberedende aktiviteter

 • Skrive navnet sitt
 • Blyantgrep
 • Selvstendighetstrening i garderobe, toalett, måltid mm
 • Motta og følge beskjeder
 • Vente på tur

Trafikkopplæring

 • Krysse veien
 • Øve på hvor det er trygt i trafikken
 • Snakke om trafikanter

 

Personvern og cookies